תגית: JEEP

הפירוקיה הצבאית

היעילות שבה עובדים צוות הפיטס במירוצים חשובה מאוד, הרי היא יכולה להכריע את גורל הנהג ולקבוע אם ינצח או לא. כנראה שגם צבא קנדה צריך יעילות כזו בקרב המכונאים שלו שהציגו את ביצועיהם בסרטון שעלה לרשת. תוך כמה זמן אפשר לפרק ג'יפ לגורמים ולהרכיבו בחזרה?

קבוצת מכונאים מזרוע הכוחות הלוחמים של קנדה לקחו ג'יפ צבאי, התיישבו בתוכו לעיני כל ונסעו עד עמדת העבודה. ברגע הינתן האות, הם זינקו מתוכו כשכלי עבודה יעודיים בידיהם והחלו לסובב כל בורג שהפריע. לאחר שפורק לגורמים עד רמת השלדה ואחרי שנתנו הקשב מתוח, שב הצוות לעבודה.

בתוך שלוש וחצי דקות מרגע שנעמדו והחלו לפרק, הורכב הג'יפ מחדש והצוות שוב ישב בתוכו. הנהג שם ברוורס, הסתובב וחזר מהכיוון ממנו בא בנסיעה בלי ששום בורג ישאר מאחור. לא יותר פשוט לעשות UNDO?